Neurologická ambulancia

Hlavnými kvalitami pri hľadaní kliniky sú profesionálne služby, vzdelaný tím, ktorému môžete dôverovať a bezpečné prostredie. Neurologická ambulancia doktora Juraja Tótha v Šali je jednou z tých, ktoré spĺňajú tieto podmienky spĺňajú aj vďaka službe eČakáreň.

Systém riadenia príchodov a čakania v ambulancii
Systém riadenia príchodov a čakania v ambulancii
 • Ambulanciu navštevuje veľké množstvo pacientov. Pacienti sa museli každé ráno zapisovať do poradovníka a na vyšetrenie čakali 3 až 4 hodiny.
 • Personál ambulancie pochopil, že na to, aby mal menej starostí s riešením príchodov a aby pacientom poskytol pohodlnejší spôsob čakania, bolo potrebné nájsť lepšie riešenie.
 • Služba eČakáreň pre automatizáciu príchodov a možnosť online čakania bola implementovaná pre zlepšenie fungovania ambulancie.
 • Teraz sa môžu pacienti prihlásiť samostatne, pomocou mobilnej aplikácie alebo na mieste v čakárni, čím sa značne skráti čas čakania na mieste.
 • S viac ako 30 návštevníkmi denne sa neurologickej ambulancii podarilo znížiť priemernú čakaciu dobu na mieste na maximálnych 15 minút.

Pre neurologickú ambulanciu je spokojnosť a pohodlie klientov najvyššou prioritou. Preto je bezpečnosť pacientov ako aj kvalita poskytovaných služieb zahrnutá do základných hodnôt ambulancie.

Ambulancia neustále hľadá inovatívne spôsoby, ako zdokonaliť svoje služby a dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť pacienta.

Jedným zo spôsobov, ako ambulancia poskytuje svojim zákazníkom kvalitné a efektívne služby, je možnosť čakania online pomocou eČakárne.

Stav pred zriadením eČakárne

Pohodlie pacientov je pre ambulanciu dôležité, preto chceli, aby bol zážitok z čakania čo najlepší. Predtým sa museli pacienti zapisovať do papierového poradovníka perom, vyplniť osobné údaje a počkať v čakárni. Do každého riadku jeden pacient. Papier ale obsahoval obmedzený počet riadkov a nie každý pacient mal priestor na zapísanie sa. Z tohto dôvodu sa začal tvoriť dlhý rad pacientov pred ambulanciou každé ráno už o 5:00.

Prirodzene, pacienti chceli vedieť, koľko ešte musia čakať a kedy sa dostanú na rad. Preto neustále obťažovali personál a ostatných pacientov.

Poradie pacientov sa tiež môže zmeniť z rôznych dôvodov (napr. akútny stav) čo môže spôsobiť nemalé komplikácie v čakárni a hádky medzi pacientmi.

Pacienti, ktorí potrebovali iba recept, vyrušovali personál častým klopkaním alebo telefonovaním počas vyšetrovania.

Ambulancia chcela problém vyriešiť, automatizovať riadenie príchodov pacientov a zároveň umožniť čakať mimo čakárne. Bolo treba niečo nové a inovatívne, čo by problém zvládlo a zároveň poskytlo pohodlie aj pre pacientov.

Po implementácii systému eČakáreň

eČakáreň aplikácia odhady iphone
eČakáreň aplikácia odhady iphone
Systém riadenia príchodov a čakania v ambulancii

Neurologická ambulancia už vyše roka používa eČakáreň a hneď na začiatku boli viditeľné výhody, ktoré systém riadenia príchodov priniesol do chodu ambulancie.

Personál ambulancie má teraz jasný prehľad a informácie týkajúce sa každého pacienta: meno, dôvod návštevy, čas čakania a miesto v rade.

Najdôležitejšie je, že ambulancia si váži čas pacientov a robí všetko pre to, aby pacienti nestrácali čas kvôli nedostupnosti informácií o možnej dĺžke čakania.

Hlavným cieľom ambulancie je umožniť pacientom čo najjednoduchší proces návštevy. Z tohto dôvodu zjednodušili postup vlastného prihlasovania tým, že ponúkli rôzne možnosti s ohľadom na potreby pacienta:

 • Prihlásiť sa do poradia pomocou mobilnej aplikácie,
 • prihlásiť sa do poradia na kiosku v čakárni,
 • objednať sa vopred na konkrétny termín,
 • požiadať o predpis receptu.

Vhodnou kombináciou vyššie uvedených možností sa ambulancii podarilo eliminovať ranný nával pacientov už po prvom mesiaci. Viac ako polovica pacientov sa prihlasovala do poradia pomocou aplikácie eČakáreň na diaľku. Technicky menej gramotný pacienti, alebo tí, ktorí ešte nepoznajú aplikáciu eČakáreň, sa prihlasujú do poradia na kiosku v čakárni. Pre poobedňajšie termíny bolo povolené online objednávanie vopred na konkrétny čas.

Na ambulancii sa každý piatok vykonávajú špeciálne EEG a EMG vyšetrenia. Objednávanie pacientov na spomenuté vyšetrenia ostalo v réžii personálu ambulancie.

Výhody plynúce z používania systému online poradovníka

 • Používanie automatizovaného posielania SMS privolaní pomocou systému eČakáreň umožňuje pacientom čakať mimo čakárne a dostať textovú správu, keď budú na rade. Vďaka tejto službe môžu pacienti teraz chodiť do kaviarne, do obchodu alebo robiť svoje povinnosti bez obáv, že by prišli o svoje miesto v rade alebo zmeškali svoj termín.

 • Personál ambulancie nemusí sledovať počet prihlásených pacientov. Systém automaticky zablokuje prihlasovanie nových pacientov, ak na základe odhadov vyráta, že aktuálny zoznam návštev zapĺňa celý pracovný deň.

 • Online objednávanie vopred na konkrétny termín v poobedňajších hodinách preferujú pacienti, ktorí potrebujú presne vedieť čas návštevy, kvôli práci alebo iným povinnostiam. Objednávanie na termín zároveň napomáha rovnomerne rozptýliť príchody pacientov počas celej doby ordinačných hodín.

 • Personál ambulancie aj naďalej sám objednával pacientov na špeciálne EEG a EMG vyšetrenia, teraz už pomocou eČakárne, ale bez možnosti online objednávania.

 • Zbieranie požiadaviek o predpis receptu online umožní personálu ambulancie venovať sa požiadavkám v ľubovoľnom čase a minimalizuje počet telefonátov a vyrušovaní kvôli receptu.

 • Oznamy zverejnené v mobilnej aplikácii a na webstránke presne informujú pacientov o tom, kedy ambulancia vybavuje telefonáty alebo o plánovaných zmenách v ordinácii.

 • Záverom je, že vynikajúce lekárske služby neospravedlňujú zlé skúsenosti pacientov. Neurologická ambulancia si to uvedomuje, a preto posunuli svoje služby na ďalšiu úroveň s eČakárňou.

Máte záujem o eČakáreň?

Zavolajte nám Napíšte nám