Aké následky má prepracovanosť lekárov a personálu?

Skúsenosti so stresom, prepracovanosťou či vyhorením má veľký počet ľudí v rôznych profesiách. Výnimkou nie sú ani lekári a zdravotný personál, ktorí často zvládajú náročné prípady a vysokú záťaž. Dlhodobý stres ohrozuje zdravie človeka, ktorý ho prežíva, no v prípade lekárov môže ovplyvniť aj životy ich pacientov.

Prepracovaný lekár
Prepracovanosť a stres ohrozujú zdravie lekárov aj ich pacientov.

Prepracovanosť ohrozuje zdravie lekárov

Pandemická situácia spôsobila mnohé zmeny v systéme, akým ambulancie a nemocnice fungujú. Ochorenie spôsobené koronavírusom ale nie je to jediné, čo lekárov ohrozuje. Psychická aj fyzická záťaž v zamestnaní spôsobujú vysoký stres a prepracovanosť, ktoré sa týkajú čoraz väčšieho počtu zdravotníkov. Z dôvodov prepracovanosti a s ňou spojených ochorení na svete každoročne zomrie niekoľko desiatok tisíc pacientov, rozhodne ju preto netreba brať na ľahkú váhu.

Prepracovanosť sa na začiatku prejavuje únavou, tak fyzickou, ako aj psychickou. Nastupujú problémy so sústredením a ľudia sa v práci začnú dopúšťať menších chýb a omylov. Tie sú v prípade lekárov a zdravotných sestier často kritické. Klesá výkon a stúpa podráždenosť, znižuje sa celková efektivita práce. Psychický tlak na lekára a zdravotný personál je o to väčší, keďže zodpovedajú za zdravie svojich pacientov.

Ide teda doslova o hazardovanie so zdravím, a to nielen pacientov, ale aj samotných lekárov, ktorí môžu poľahky naštrbiť svoje zdravie práve z dôvodu prepracovanosti. Priveľa stresu ohrozuje predovšetkým imunitu, čo je v prostredí nemocníc a ambulancií o to nebezpečnejšie. Častá práceneschopnosť prehlbuje nedostatok lekárov a veľký počet pacientov, ktorí sa vyšetrenia alebo zákroku nedočkajú vo chvíli, keď ho najviac potrebujú.

Najväčším rizikom je nedostatok koncentrácie

Podľa WHO zomrie kvôli pochybeniu lekára 2,6 miliónov ľudí ročne, chyby ublížia viac než 138 miliónom. Príčin tejto štatistiky môže byť veľa, hlavnou z nich je však nedostatočná koncentrácia a chyby zdravotného personálu, ktorým sa dalo predísť. Ak sa lekár nemôže dostatočne sústrediť na svoju prácu a nevenuje pacientovi plnú pozornosť, aj malá chyba môže stáť človeka zdravie. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby bola záťaž lekárov dobre zvládateľná.

Čo je príčinou prepracovanosti lekárov?

Okrem legislatívy jednotlivých štátov za prepracovanosť lekárov nemôže zväčša nikto iný, než vedenia daných nemocníc. Vedenie často núti personál pracovať nadčasy, aj keď si to zdravotníci z dôvodu prepracovanosti nemôžu dovoliť. To negatívne ovplyvňuje výkon v práci a tiež percento chybovosti. Samozrejmou príčinou je aj aktuálny núdzový stav. Počas pandémie je podpora lekárov o to dôležitejšia.

Lekári a stres
Zdravotný personál denne podlieha vysokej miere stresu.

Riešením prepracovanosti môže byť odbremenenie od zbytočných povinností

Odbremeniť lekárov od denno-denných úloh, ktoré robiť nemusia, je jedným zo spôsobov, ako odľahčiť ich prácu. Práve z tohto dôvodu sme vytvorili platformu pre lekárov eČakáreň. Ide o registračný a vyvolávací systém, ktorý pacientom umožňuje objednať sa na presný čas a namiesto čakárne využiť „virtuálny rad”. eČakáreň je bezpečné riešenie počas pandémie a lekárom prináša prehľad o vyšetreniach, čakajúcich pacientoch a dôvodoch ich návštevy.

Manažment pacientov a ich čakania je dôležitá súčasť každodennej práce zdravotného personálu. Práve preto sme sa zamerali na vytvorenie unikátnej platformy, prostredníctvom ktorej sa prepojí lekár a pacient spôsobom, ktorý uľahčí fungovanie celej ambulancie. Tým je možné patrične znížiť náklady potrebné na vynaloženie času, a to nielen finančné, ale aj mentálne.

Okrem toho, do eČakárne sme implementovali aj funkcie atraktívne pre pacientov samotných. Znamená to, že v čakárni už viac nemusíte čakať osobne, ale zaradíte sa do tzv. „virtuálneho radu” na diaľku, prostredníctvom smartfónu. Systém navyše predpovedá dobu čakania a lekár pacienta privolá jedným kliknutím. Tým sa polikliniky vyhnú preplneným čakárňam aj problémom s množstvom pacientov, ktorí sa napokon ani nedostanú na rad.