avatar

MUDr. Iveta Fölösová

Ambulancia pediatrickej neurológie


031 77 30 275 0907 158 896
Zrušiť termín

Nástenka


Pomocou aplikácie sa môžete prihlásiť bezplatne do poradia počas ordinačných hodín, bez toho, aby ste museli prísť do čakárne.

Požiadavka o predpis liekov
Akceptujeme iba čísla slovenských mobilných operátorov v tvare 09XX XXX XXX

Dnes
Voľné termíny
Zvolený deň

K prvému neurologickému vyšetreniu treba podľa zákona výmenný lístok od lekára.Bez neho nie je vyšetrenie možné. Psychológ a logopéd sú iní zdravotnícki pracovníci.

Informácia pre objednaných na termín: Po príchode do čakárne prosím potvrďte príchod na kiosku, aby sme vedeli, že ste už tu. Neplatí pre pacientov, ktorí sa prihlásili do poradia pomocou mobilnej aplikácie.

Ambulancia pediatrickej /detskej/ neurológie má zmluvu na neurologické vyšetrenia pre deti od 0-do 19.rokov. V deň dovŕšenia 19. narodením už nie. Pre dospelých pacientov nemám zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Termíny vyšetrení sú len orientačné. Poradie pacientov sa môže zmeniť.

Nevyšetrujeme deti , ktoré sú čerstvo choré / kašel, teplota, nádcha / - lebo výsledky neurologického vyšetrenia sú skreslené alebo sa vôbec nedajú urobiť- napr. EEG/ elektroencefalografia/. Termín si preobjednajte . Výnimka je len v prípade, že sa jedná o podozrenie na infekčný zápal nervového systému.

K novému, prvému vyšetreniu, k vyšetreniu po 12 mesiacoch od predchádzajúceho vyšetrenia alebo pri inej diagnóze ako v minulosti treba vždy doporučenie/ výmenný lístok / od lekára. Doporučenie od psychológa podľa zákona nestačí. Prípadné nejasnosti vysvetlíme osobne alebo vopred telefonicky.Výnimka je len úraz do 24 hodín od deja úrazu!

Ak prichádzate na vyšetrenie pre bolesti hlavy alebo poruchy učenia alebo podozrenie na ADHD po zahlásení na kiosku si vypýtajte od sestričky krátky dotazník , ktorý vyplníte počas čakania v poradí. Obsahuje niekoľko podstatných otázok . Vyplnením urýchlite svoje vybavenie v ambulancii.

Pri čerstvom úraze, súrnom alebo silne bolestivom stave po zahlásení na kiosku neodchádzajte, budete vybavení prednostne.

K EEG je potrebné, aby boli vlasy vopred čerstvo umyté brezovým alebo žihľavovým šampónom. Umožní to aj skrátiť prípravu na toto vyšetrenie. Pri predchádzajúcej aplikácii voskov, gélov, balzamov, lakov na vlasy, umytí vlasov protilupinovým šampónom , toto vyšetrenie nie je možné urobiť. Preto je vhodné v rámci doby čakania, v kaderníctve / oproti pošte alebo na Hlavnej ulici vedľa Orange/ nechať umyť a vysušiť vlasy , bez gélu alebo kondicionéra. EEG nie je možné urobiť pri otvorenej rane pokožky na hlave alebo parazitoch- vši. Pri riziku prenosnej infekcie / napr. hepatitída , HIV/ je potrebné upozorniť na túto skutočnosť už pred začiatkom vyšetrenia, aby sme realizovali zvýšené hygienické opatrenia.

Informácie pre používateľov mobilnej aplikácie: - V prípade keď aplikácia zobrazuje že "Prihlasovanie je pozastavené" a je veľa čakajúcih pacientov v rade (alebo čas sa už blíži ku koncu ordinácie), znamená to, že nových pacientov na ten deň už neberieme. - Keď je málo čakajúcih pacientov v rade (alebo nikto), treba príjsť priamo na ambulanciu. V takomto prípade by bolo zbytočné použiť aplikáciu, keď aj tak budete hneď na rade.

Informácie pre používateľov mobilnej aplikácie: - Aplikácia Vás upozorní keď už budete onedlho na rade. Meškanie netolerujeme, preto sa snažte prísť načas. V opačnom prípade sa budete musieť prihlasiť do poradia znova. - Aplikácia eČakáreň slúži pre Vaše pohodlie a je zadarmo, tak to prosíme rešpektujte.

Rezervácia termínu: Pomocou aplikácie alebo na stránke www.ecakaren.sk máte možnosť dopredu sa objednať na konkretny termín.

PONDELOK:
07:30 - 14:00Ordinácia
14:30 - 15:30Administratíva
UTOROK:
07:30 - 14:00Ordinácia
14:30 - 15:30Administratíva
STREDA:
07:30 - 14:00Ordinácia
14:30 - 15:30Administratíva
ŠTVRTOK:
07:30 - 14:00Ordinácia
14:30 - 15:30Administratíva
PIATOK:
07:30 - 14:00Ordinácia
14:30 - 15:30Administratíva

031 77 30 275 0907 158 896

VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovna, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovna, a.s.
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
(pre dospelých pacientov nemáme zmluvu so žiadnou ZP)

Nemocničná 833/1 Šaľa, 92701
ukáž na mape

Pediatrická neurológia je špecializačný odbor zaoberajúci sa normálnym a abnormálnym vývojom centrálneho a periférneho nervového systému a svalov od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní. Zahŕňa prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, posudkovú činnosť a výskum ochorení týchto systémov.